Elithya GroupElithya GroupElithya Group
0850 495 51 44
Muğla

Medikal Uzman Mütalaası

Medikal Uzman Görüşü Nedir?

Sigortaya başvuru öncesi veya başvuru sonrası danışanın iddiasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlardan bireysel olarak ya da kanuni vekilleri (avukat) aracılığıyla talep ettikleri, delil niteliğindeki rapora denir.

Uzman Görüşünün Hukuki Dayanağı Nedir?

Uzman Görüşü, Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır.

Yapılan araştırma neticesinde uzmanlar tarafından rapor yazma bedeli ve teslim tarihi Proje Yöneticisine bildirilir. Bu veriler ışığında hazırlanan fiyat ve teslim tarihini içeren Teklif danışana sunulur.
Öngörüşme Araştırma Rapor

İletişim Formu‘nda belirtilen telefon numarası Proje Yöneticisi tarafından aranarak konu hakkında detaylı bir Ön Görüşme yapılır.

Ön Görüşme neticesinde alınan detaylı bilgiler ve evraklar bir araya getirilerek konu ile ilgili bir proje başlatılır ve Araştırmaya başlanır.

Yazılan rapor Proje Yöneticisi tarafından Islak İmzalı bir şekilde 3 nüsha halinde Danışana Teslim edilir.

0850 495 51 44