İş kazası , işverenin emrinin altında işçinin işini yaparken,meydana gelen kazadır. İş kazasında işçi manevi veya maddi olarak zarara uğrayabilir. Bu durumda işçinin işveren veya kazaya sebep olan kişilerden tazminat talep durumu oluşur.

İş kazası sayılabilmesi için kişinin ;

– Sigortalı olması

– İş yerinde olması

– İşin işveren tarafından verilen iş nedeniyle olması

– Görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

– İşveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmelidir

Oluşan iş kazasında işçi oluşan duruma göre tazminat talep edebilir. Bunlar

– İş gücü kaybı tazminatı

– Destekten yoksun kalma tazminatı

– Manevi tazminat

Konuyla alakalı detaylı bilgi için destek al